Danube Box Versions
EN
DE AT HU RS RO BG

Карта (плакат)

Картата (плакат) представя общ изглед на целия Дунавски басейн. Може да се използва за различни дейности, описани в Дунавския пакет.

 
Плакатът представлява добре разработена географска карта на Дунавския басейн, която ще е от полза във всяка класна стая.
 
Изтеглете картата (плакат) и го отпечатайте във формат A3.