Danube Box Versionen
EN
DE AT HU RS RO BG
Download Увод >>
Size: 248.14 KB
Download Квиз >>
Size: 116.57 KB

Приручник

Приручник је језгро Дунавске кутије. Састоји се од шест поглавља: можете користити било које поглавље за ваше лекције или више одједном. Слободно прилагодите материјал за ваше потребе како би материјал био употребљив у вашим наставним ситуацијама.

Поглавља су подељена на подпоглавља од којих сваки садржи један до пет наставних јединица. Свако поглавље се састоји од:
  • кратког увода у тему
  • организациони део
  • детаљан опис активности (игре, експерименти, тимски рад, активности на отвореном)
  • специфичне информације
  • радне листове
  • референце за додатне информације (такође видети на download)
  • информативне карте
  • постер слива Дунава
  • свако поглавље се завршава са једном или више “Дунавских бајки”.