Danube Box Versions
EN
DE AT HU RS RO BG

Cваляне

Дунавският пакет предоставя знания, идеи, екологични умения и материали с цел да предложи един всеобхватен подход към обучението.
Дунавският пакет включва наръчник на учителя (306 страници), карта (плакат) на Дунавския басейн, тесте с образователни карти за игра и интерактивен CD-ROM с картини и истории от целия Дунавски басейн, информационни материали и образователни карти.
За да запишете собствен компактдиск с виртуалното пътешествие по Дунав и целия набор на Дунавския пакет, който можете да използвате и в клас, изтеглете от връзката вляво дадения ISO файл и запишете цялото му съдържание на CD-ROM. Ако желаете отделни елементи от помагалото, изтеглете съответните PDF файлове от връзките вляво.